Hnojařský slabikář : stručná příručka o výživě, hnojivech a hnojení hospodářských rostlin kulturních.

Duchoň, František
2., dopl. vyd. Edvard Leschinger, 1928. 64 s.