Hnev svätý : sbierka z veršov odbojného Slovenska. (Sväzok II).

Kruh priateľov československej knihy, 1944. 117 s.