Hnědá nenávist : Román.

Lucký, J
Archivní oddělení československé samostatné brigády, 1942. 179 s.