Hluchý kovář z naší vesnice : Novela.

Mikszáth, Kálmán
N. tisk. a nakl, 1900. 71 s.