Hluboká n. Vlt. a okolí.

Dubský, A
3. doplněné a upravené vydání. Odbor Klubu českých turistů, 1948. 95 s.