Hluboce zraněni : církev a fenomén sexuálního zneužívání.

ed. Augustyn, Józef
Karmelitánské nakladatelství, 2003. 93 s.