Hledejte moji tvář : od slov k mlčení : cesta ke kontemplaci.

Köster, Peter
Vyd. v Karmelitánském nakl. 1. Karmelitánské nakladatelství, 1993. 79 s.