Hledání Viléma Závady : (tvůrčí cesty zvláště po roce 1945).

Málková, Iva
1. vyd. Votobia, 2003. 285 s.