Hledání štěstí : (rané a nevydané prózy).

Austen, Jane; Brontë, Charlotte
Čas, 2010. 194 s.