Hledání nové modernosti : studie o české literatuře na počátku dvacátého století.

Štědroňová, Eva
První vydání. Host, 2016. 392 stran