Hledání modrého květu : antologie z básní čes. romantismu.

Slavík, Ivan; il. Tesař, Vladimír
1. vyd. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988. 254 s.