Hledajícímu : slova a pojmy na cestě za poznáním.

Pata, Stanislav
Eko-konzult, 2001. 267 s.