Hledač země spravedlivé : Profil Maxima Gorkého : Četba pro školy III. stupně a nejvyšší třídy škol II. stupně.

Malý, Miloš
První vydání. Státní nakladatelství, 1948. 72-[II] s.