Hle, příbytek Boží mezi lidmi : kostel Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích.

Muroňová, Eva; Havel, Tomáš Cyril
1. vyd. Pro Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini) vydal[o] Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, 2008. 103 s.