Hlavolamy pro bystré hlavy.

Škvorová, Eva; il. Adamcová, Marie
Merkur, 1969. [52] s.