Hlavní proudy německé literatury 1750-1848.

Reiman, Pavel
1958.