Hlavní proudy literatury století devatenáctého : Romantická škola ve Francii.

Brandes, Georg Morris Cohen
2. opr. vyd. J. Otto, . 515 s.