Hlavní města Evropy.

Škňouřil, Evžen
2., dopl. a přeprac. vyd. Albatros, 1998. 406 s.
Edice: Klub mladých čtenářů