Hlavátka : Hucho hucho (Linnaeus, 1758).

Holčík, Juraj
1. vyd. VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984. 307 s.