Hlasy v tichu.

Thomas, Gordon
1. vyd. OLDAG, 1998. 397 s.