Hlasy v temnotách.

Stryjkowski, Julian
1. vyd. Svobodné slovo-Melantrich, 1958. 289 s.