Hlasy v poušti : cyklus znělek.

Vrchlický, Jaroslav
J. Otto, 1890. 26 s.