Hlasy a hlásky : rozvíjení a výchova řeči : z praxe výchovného logopéda.

Synek, František; il. Lysková, Jolanta
ArchArt, 1995. 92 s.