Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky.

Nákladem České museum, . viii, 240, [4] s.
Edice: Spisů musejních ; čís. XXII