Hlas víry : Sbírka modliteb k různým příležitostem.

Kalich, 1927. 141 s., 1 list