Hlas věčnosti : Odchodem Ježíše z této Země nic nekončí, nebesa jsou stále v činnosti.

Králová, Maria; il. Grossmann, Jiří
1. vyd. Gemma 89, 1993. 331 s.