Hlas, řeč, sluch : základy fonetiky a logopedie.

Hála, Bohuslav; Sovák, Miloš
4. přeprac. a dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 327 s.