Hlas - řeč - sluch : základní věci z anatomie, fysiologie a hygieny hlasového mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, orthoepie, orthofonie atd.

Hála, Bohuslav; Sovák, Miloš
2. upr. a rozš. vyd. Nákladem České grafické společnosti Unie, 1947. 298 s.