Hlas liry české. Djl I.

Štěpnička, František Bohumír
[s.n, .