Hlas bojů : [Antologie čes. a slov. poezie] : Učební pomůcka pro vyučování mateřským jazykům na vojen. stř. školách.

Jiráčková, Jaroslava
1. vyd. Naše vojsko, 1987. 280 s.