Hlahol : společenský zpěvník český.

Tisk a sklad Kat. Jeřábkové, . 354 s.