Hľaďme do budúcnosti : zamyslenia z rokov 1992-1994 nad otázkami právneho vývoja Slovenskej republiky.

Švidroň, Ján
Stála konferencia slovenskej inteligence Slovakia plus, 1994. 83 s.