Hľadáme kozmické civilizácie.

Pacner, Karel
1. vyd. Obzor, 1977. 491 s.
Edice: Periskop