Hľadám ťa, mladosť.

Mináčová, Libuša
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1977. 133 s.
Edice: Nový život