HLA komplex v biológii a medicíne.

Buc, Milan
Vyd. 1. VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 183 s.