Hitler v sovětské karikatuře.

il. Famíra, Emanuel
2. vyd. Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1946. 60 s.