Hitler v sovětské karikatuře.

Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945. 60, [ii] s.