Hitler : tváře diktátora.

Fest, Joachim; ed. Lang, Jochen von
České vyd. 1. Ottovo nakladatelství, 2006. 199 s.