Historky z kriminálu.

Prokůpek, Václav
2. přeprac. vyd., v Čs. spis. 1. vyd. Československý spisovatel, 1954. 75, [2] s.