Historky naší doktorky, aneb, "Babi, vypravuj příběhy!".

Malá, Hana
Public History, . 159 s.