Historik zapomenutých dějin : sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi.

ed. Velková, Alice; ed. Koldinská, Marie
1. vyd. Libri, 2003. 331 s.