Historie Židů v Čechách a na Moravě.

Pěkný, Tomáš
2., přeprac. a rozš. vyd. Sefer, 2001. 702 s.