Historie velikosti a pádu Césara Birotteaua, voňavkáře, rytíře řádu čestné legie, náměstka starosty 2. okrsku města Paříže.

Balzac, Honoré de
J.R. Vilímek, 1912. 326 s.
Edice: Spisy Honoré de Balzaca ; sv. 4