Historie světa v 10 1/2 kapitolách.

Barnes, Julian
NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 262 s.