Historie rewoluce francouzské od 1789-1814.

Mignet, Francois Auguste Marie; Malý, J.B
J. Pospíšil, 1850. 369 s.