Historie, přítomnost a význam kostela svatého Mikuláše ve Starém Svojanově.

Hník, Petr
Corona, 2004. 87 s.