Historie povodní v Praze v grafice, malbě a fotografii ze sbírek Muzea hlavního města Prahy : A history of Prague floods in graphics, paintings and photographs from the collections of the City of Prague Museum.

Státníková, Pavla
Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 35 s.