Historie organizované turistiky v Ústeckém kraji, aneb, Od Eichlera k Eichlerovi.

Novotný, Václav; Punčochář, Karel
1. vyd. Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj, 2011. 196 s.