Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2.

ed. Radvanovský, Zdeněk
Vyd. 1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1998. 205 s.