Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 10.

ed. Radvanovský, Zdeněk
1. vyd. Univerzita J.E. Purkyně v Albis international, 2005. 256 s.